Undvik gifter och minska utsläpp
genom val av målarfärg!

Minska CO2-utsläppet – förbruka mindre färg!

Vi släpper ut ca 8 ton koldioxid/person och år i Sverige. Om vi ska stoppa en uppvärmning på mer än två grader kan vi inte släppa ut mer än ett ton koldioxid/person och år.

Ca 140 miljoner liter latexfärg, lösningsburen färg och lacker tillverkas per år i Sverige! Det blir ca 100 kg CO2-ekv/pers och år. Det skulle utgöra hela 10 % av vårt totala utsläpp på ett ton/år. Målar vi med äggoljetempera av Färg i påse kan det bli så lite som 10 kg CO2-ekv/pers och år. Det skulle utgöra 1 % av ett ton.

Bojkotta gifter!

Runt 100 000 ton giftiga, miljö- & hälsofarliga ämnen tillverkas av färgindustrin i Sverige varje år. Av de farliga konserveringsmedlen som finns i latexfärgerna går ca 700 kg ut i avlopp och vattenmiljön varje år. Äggoljetempera av Färg i påse innehåller inga gifter.

Skippa hjärnskador!

I Sverige tillverkas ca 150 000 ton lösnings-medel per år. Lösningsmedel kan bl.a. ge bestående hjärnskador. Dessutom bildar det marknära ozon. Äggoljetempera av Färg i påse innehåller inga farliga lösningsmedel.

Dissa azo och ftalater!

För att få fram kulörta färgtoner innehåller de flesta målarfärger organiskt syntetiska azo- och ftalocyaninfärgämnen. De är derivat av ämnet naftalen som har visat sig ge många hälso- och miljöfarliga produkter. Vissa azofärgämnen är t.ex. miljöfarliga, allergi- och/eller cancerframkallande.6
Ftalater som också är derivat av naftalen är fortfarande tillåtna och används som mjukgörare i färg m.m. Ftalater kan läcka ut och tas upp av kroppen och har påträffats i människor. Några ftalater kan påverka testiklarna och skada fortplantningsförmågan. Äggoljetempera av Färg i påse innehåller inga ftalater, azo- eller ftalocyaninfärgämnen.

Vill du läsa mer? Här är våra referenser.

Välkommen till vår monter på Byggnadsvårdens konvent i Mariestad 27-29/9 och mässan Byggnadsvård & trädgård 29-30/9!

15 oktober inviger vår varsamt renoverade färggård. Läs mer här!

Läs om fler aktiviteter och nyheter!

2017-09-25