Källor – Undvik gifter & minska utsläpp genom val av målarfärg

Vill du veta mer? Fördjupa dig i våra källor nedan!

<< Tillbaka till Undvik gifter & minska utsläpp!

Minska CO2-utsläppet – förbruka mindre färg!

Vi släpper ut ca 8 ton koldioxid/person och år i Sverige. Om vi ska stoppa en uppvärmning på mer än två grader kan vi inte släppa ut mer än ett ton koldioxid/person och år.

Ca 140 miljoner liter latexfärg, lösningsburen färg och lacker tillverkas per år i Sverige!1 Det blir ca 100 kg CO2-ekv/pers och år.2 Det skulle utgöra hela 10 % av vårt totala utsläpp på ett ton/år. Målar vi med äggoljetempera av Färg i påse kan det bli så lite som 10 kg CO2-ekv/pers och år.2 Det skulle utgöra 1 % av ett ton.

1 http://kemi.se/Documents/Statistik/Overblick/2011/Tabell1_2011.pdf: 200 miljoner liter färg och spackel/år (80 miljoner vattenbaserad latexfärg2, 41 miljoner liter lösningsmedelsburen färg och 19 miljoner liter grundfärg, lacker och klarlack och 30 miljoner liter spackel, 12 miljoner rödfärg och 18 miljoner liter övrigt (lösningsmedel, båtfärger, träoljor och övriga färger)). Om förhållandet mellan latexfärg och lösningsmedelsburen färg och lacker är densamma idag som 1996 så blir det 50 miljoner liter lösningsmedelsburen färg och lacker (En nyans grönare – en studie av färg till konsument/yrkesmåleri. 1996. Jan Ahlbom, Ulf Duus, Danielle Freilich. http://gronkemi.grkom.se/pdf/ennyansgronare_1.pdf).

2 http://www.avjord.se/miljobedomning_fip.pdf: Miljöbedömning av produkten ”Färg i påse”. Projekt: Referensmiljöer för framtidens produkter. 2013. Ida Olofsson och Tomas Östberg, Jegrelius – institutet för tillämpad Grön kemi. Om vi antar att lösningsmedelsburen färg ger lika mycket koldioxidutsläpp som en svanenmärkt latexfärg, vilket säkert är en underdrift. Ca 60 kg CO2-ekv/pers och år från latexfärg och 40 kg CO2-ekv/pers och år från lösningsmedelsburen färg och från lacker.

Bojkotta gifter!

Runt 100 000 ton giftiga, miljö- & hälsofarliga ämnen tillverkas av färgindustrin i Sverige varje år.3 Av de farliga konserveringsmedlen som finns i latexfärgerna går ca 700 kg ut i avlopp och vattenmiljön varje år.4 Äggoljetempera av Färg i påse innehåller inga gifter.

3 http://kemi.se/Documents/Statistik/Overblick/2011/Tabell5a_2011.pdf; http://kemi.se/Documents/Statistik/Overblick/2011/Tabell1_2011.pdf

4 http://www.avjord.se/miljobedomning_fip.pdf: Miljöbedömning av produkten ”Färg i påse”. Projekt: Referensmiljöer för framtidens produkter. 2013. Ida Olofsson och Tomas Östberg, Jegrelius – institutet för tillämpad Grön kemi.

Skippa hjärnskador!

I Sverige tillverkas ca 150 000 ton lösnings-medel per år.5 Lösningsmedel kan bl.a. ge bestående hjärnskador. Dessutom bildar det marknära ozon. Äggoljetempera av Färg i påse innehåller inga farliga lösningsmedel.

5 https://apps.kemi.se/kemistat/ViewGraph.aspx?sprak=s&urval=prodtyp&halsomilj=halsomilj_alla&kons=kons_alla&typavdata=artalserie&storhet=enhet_kvant&startartal=1992&slutartal=2011&box1=%20%2020981%20%2021218%20%20&kapa=1&kodochnamn=0&debug=0

Dissa azo och ftalater!

För att få fram kulörta färgtoner innehåller de flesta målarfärger organiskt syntetiska azo- och ftalocyaninfärgämnen. De är derivat av ämnet naftalen som har visat sig ge många hälso- och miljöfarliga produkter. Vissa azofärgämnen är t.ex. miljöfarliga, allergi- och/eller cancerframkallande.6
Ftalater som också är derivat av naftalen är fortfarande tillåtna och används som mjukgörare i färg m.m. Ftalater kan läcka ut och tas upp av kroppen och har påträffats i människor. Några ftalater kan påverka testiklarna och skada fortplantningsförmågan.7 Äggoljetempera av Färg i påse innehåller inga ftalater, azo- eller ftalocyaninfärgämnen.

6 Från Kemikalieinspektionens Prioriteringsguiden, PRIO på http://www.kemi.se, 2013 och Azofärgämnen - en litteraturstudie, Uppsala Universitet, Kemikalier, strålning, människan och miljön, 10 hp. VT 2013. Jaana Riikonen

7 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Ftalater/

Välkommen till vår monter på Byggnadsvårdens konvent i Mariestad 27-29/9 och mässan Byggnadsvård & trädgård 29-30/9!

15 oktober inviger vår varsamt renoverade färggård. Läs mer här!

Läs om fler aktiviteter och nyheter!

2017-09-25