Anmälan

till kursen Färgsätta – verktyg för färgsättning 18-19 oktober i Tiveden

<< Tillbaka

Kursavgift inklusive kost och logi

I kursavgiften 3 200 kr (inkl. moms) ingår allt; kurs, kursmaterial såväl som kost och logi. Kursen anordnas av Hemma hos Martha & Anders, org.nr: 621125-8220, Perstorp, 695 97 Tived, tel: 0762 09 09 45, martha@marthas.nu

Anmälan & anmälningsavgift
Anmälan sker genom insättning av kursavgift på 3 200 kr på bankgirot 524-3233 senast den 3 oktober. Ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer!

Önskas istället fakturering med 14 dagars kredit görs anmälan till martha@marthas.nu senast den 3 oktober. Ange namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och att du vill faktureras kursavgiften!

Bekräftelse

Du kommer även att få en bekräftelse av oss per e-post eller brev inom en vecka. Om så inte är fallet kontakta oss på telefon 0762 09 09 45.

Bindande anmälan

Anmälan är bindande och gäller som ett avtal för deltagande i kursen Färgsätta - verktyg för färgsättning den 18-19 oktober, Hemma hos Martha & Anders, Perstorp, 695 97 Tived med Milis Ivarsson, Av jord AB som kursledare.

Avbokning och ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt att utöva ångerrätt inom 14 dagar efter att ha ingått avtalet, dvs. gjort din anmälan. På konsumentverket.se finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten. Ladda ner den från: http://www.konsumentverket.se

Skicka din avbokning till martha@marthas.nu eller till Hemma hos Martha & Anders, Perstorp, 695 97 Tived. Sker avbokning inom de 14 dagarna debiterar vi en administrationsavgift på 100 kr enligt 15 § 3 i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Sker avbokning efter dessa 14 dagar och fram till och med fyra arbetsdagar före kursstart återfås halva kursavgiften. Om du återtar din anmälan/avbryter ditt deltagande fr.o.m. tre arbetsdagar före kursstart fram till den dag kursen startat är du skyldig att erlägga full kursavgift. Om du måste återta din anmälan eller avbryta kursen tre arbetsdagar före kursstart fram till den dag kursen startat p.g.a. sjukdom eller avflyttning från orten, återbetalar vi halva kursavgiften mot intyg.

Tillräckligt med deltagare

Kursen anordnas under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. Skulle kursen ställas in på grund av för få anmälningar återbetalas hela kursavgiften.

Reklamation
Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst.

Du behöver ha en egen hem- och personförsäkring (olycksfall).

<< Tillbaka

Välkommen till vår monter på Byggnadsvårdens konvent i Mariestad 27-29/9 och mässan Byggnadsvård & trädgård 29-30/9!

15 oktober inviger vår varsamt renoverade färggård. Läs mer här!

Läs om fler aktiviteter och nyheter!

2017-09-25