Färgsättning

Vill du ha en professionell färgsättning är du välkommen att anlita Milis Ivarsson. 

"Färg är inte bara yta utan en del av ljus­et och rummet. Färg är rumsskapande. Med hjälp av färgen lyfter jag fram, dämpar och formar om. Bakom en bra färgsättning ligger, för­utom en god kännedom om färg och de klassiska kontrastlagarna även en grundlig analys i samarbete med beställar­en eller brukaren. I analysen tar jag hänsyn till bl.a. förutsättningarna, behoven och de tänkta aktiviteterna och funktionerna i ett rum. Resultat­et ger en mycke­t effekt­­full känsla av självklarhet, att det alltid har varit så och att det kommer att bestå." Milis Ivarsson, Av jord

Det ska finnas en ekologisk samsyn på valet av övriga ingående byggnadsmaterial. Därutöver är stil och utformning fri. Milis hjälper dig att hitta färgerna och formerna. Du kan även få konsultation via telefon om det inte går att få till ett möte. Milis kan även hjälpa dig i helhetstänkandet runtomkring ekologiskt byggande och ge tips på bra material, hantverkare och inköpsställen.

Dessa tjänster erbjuds inom färgsättning:
  • färgsättning av privata och offentliga miljöer
  • färgsättning av produkter
  • formgivning av allt från produkter till hus 
  • utbildning i färgsättningsfrågor
  • konsultation i färgsättningsfrågor till branschen
Pris: 1000 kr/timme (inkl. moms). Resetillägg: 300 kr/timme om Milis ska komma till dig.  

Kontakta Milis via e-post eller telefon när du behöver hjälp med färgerna och formerna! Om du följer Milis instruktioner att bl.a. tänka igenom vad du vill och skriva ned det kan det handla om mellan 2-6 timmar för ett helt hus (2000-6000 kr) beroende på hur mycket du har förberett dig och på husets storlek och karaktär. 

Välkommen till vår monter på Byggnadsvårdens konvent i Mariestad 27-29/9 och mässan Byggnadsvård & trädgård 29-30/9!

15 oktober inviger vår varsamt renoverade färggård. Läs mer här!

Läs om fler aktiviteter och nyheter!

2017-09-25